Aby rozpocząć analizę interesującego Cię adresu możesz wykorzystać trzy opcje. 

Wpisz adres w wyszukiwarce

Pierwszą z nich jest wpisanie konkretnego adresu w wyszukiwarce w górnym menu aplikacji placeme. Wpisz adres, a następnie potwierdź enterem lub klikając bezpośrednio na adres z listy, która się pojawiła, lewym klawiszem myszy. Pamiętaj, że w wyszukiwarce możesz wybrać również miasto lub jego dzielnicę, a dopiero później zdecydować się na analizę konkretnego adresu w tym obszarze. 

Zaznacz na mapie

Adres do analizy możesz wybrać również z poziomu mapy. Najedź kursorem myszki na konkretne miejsce, które chcesz przeanalizować, a następnie naciśnij lewy klawisz myszy. Na mapie pojawi się zielony znacznik - ustaw zasięg analizy i przejdź do odkrywania najważniejszych informacji!

Wyszukaj po numerze działki

Placeme umożliwia także wyszukiwanie działek i analizę obszaru wokół nich. Jeżeli posiadasz numer ewidencyjny działki, wystarczy w górnym menu wybrać opcję "Wyszukaj działki", a następnie w polu wyszukiwania wpisać jej numer.


Co to jest pełny i skrócony numer działki?
Najprościej posłużyć się przykładem, oto on: 260606_2.0012.783

Cały numer działki jest unikalny w skali całego kraju, a część przed "_" (260606) to kod terytorialny Głównego Urzędu Statystycznego.
Część numeru po "_" to krótki numer działki i jest on unikalny na poziomie konkretnego terytorium (ale już nie w skali kraju).

Wpisując pełny numer działki w placeme będziesz pewny, że poszukiwana przez Ciebie działka to na pewno ta, której szukasz. Jeżeli posiadasz tylko krótki numer działki (2.0012.783) upewnij się, że mapa ustawiona jest w konkretnej gminie lub mieście, w którym znajduje się działka.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?