W placeme ciężko pracowaliśmy, aby przygotować się do Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) Unii Europejskiej. Robiliśmy to tak, aby upewnić się, że wypełniamy swoje zobowiązania i zachowujemy przejrzystość w jaki sposób wykorzystujemy dane.

Co to jest RODO?

RODO to kompleksowa ustawa o ochronie danych, która weszła w życie 25 maja 2018 r. Zastąpiła obowiązujące prawo UE w celu wzmocnienia ochrony "danych osobowych" i praw jednostki. Jest to jeden zestaw zasad, który reguluje przetwarzanie i monitorowanie danych UE.

Pytania?

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące RODO, z radością Ci na nie odpowiemy :) 

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?